ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА SAFEBEEP

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. SafeBeep е мобилно приложение, което позволява на потребителите да използват Android или iOS смартфона си, за да осигурят безопасността на близките си. Приложението включва напълно автоматизирана многофункционална аларма и система за наблюдение, които се активират при инциденти и животозастрашаващи ситуации. Приложението се предоставя от Българска телекомуникационна компания ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище гр. София 1784, бул.Цариградско шосе, № 115, от тук насетне наричана „VIVACOM“.

2. SafeBeep е мобилно приложение на ITAC INNOVATIVE TECHNOLOGY APPLICATIONS CYPRUS LIMITED, компания, регистрирана съгласно законите на Република Кипър с регистрационен номер HE 350182, чието седалище е на ул. „Темистокълс Дервис” №3, JULIA HOUSE, 1066 Никозия, ул. Кипър (наричана по-нататък „ITAC“), предоставено Ви от VIVACOM, чрез „Innovative Applications SA“, дружество, регистрирано съгласно законодателството на Гърция, с регистрация (ΓΕΜΗ) № 132846001000, чието седалище е на адрес 342, Кифисиас Ав. & 58, ул. Пинду Халандри, Атика, Гърция (наричана по-долу „IA”).

SafeBeep (наричана по-долу „Услугата”) е идеално приложение за тези, които искат да защитят любимите си хора и да бъдат информирани, в случай че те се намират в опасност. Приложението се сваля и инсталира на смартфона на "защитения потребител", като му дава възможност да се свърже със Защитника/ците. То представлява услуга за ежедневно наблюдение, която работи незабелязано на заден план на Вашата операционна система и се активира само в случай на извънредна ситуация.


II. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

1. Описанието на сигналите/алармите

Изтеглянето на приложението е доста опростено, като дава възможност на всеки потребител да покани и добави близки в семейната група. След процедурата за регистрация всеки потребител става едновременно Защитник и защитен. Така той има възможност да получа множество сигнали и да вижда информация за семейството си на екрана на своя смартфон. Приложението предоставя възможност за персонализиране на определени функции според предпочитанията на всеки потребител.

Процесът по регистрация е подробно описан на www.safebeep.bg.

Основните функции на приложението, показани на екрана на смартфона, са:

Автомобилен инцидент - SafeBeep установява кога защитен потребител е участвал в автомобилен инцидент и незабавно уведомява Защитника/ите за местоположението, статуса на защитения потребител, дистанцията и времето, необходимо, за да се стигне до местоположението на инцидента. След сигнала приложението започва да изпраща автоматични актуализации за местоположението на потребителя на картата на всеки шестдесет (60) секунди.

Важно е да се отбележи, че за да се активира функцията Автомобилен инцидент, скоростта на колата трябва да е над 12 км/ч и защитеният потребител да носи телефона в себе си или вътре в колата.

Падане - SafeBeep може да засече както удара от падането, така и посоката на падане на защитения потребител. Тази функция е особено удобна при възрастните. В случай на падане до всички членове на семейството се изпраща сигнал, който посочва местоположението на защитения потребител на картата и посоката на падане. След сигнала приложението започва да изпраща автоматични актуализации за местоположението на защитения потребител на картата на всеки шестдесет (60) секунди.

Важно е да се отбележи, че за да може SafeBeep да регистрира падането, защитеният потребител трябва да носи устройството си във вертикална позиция в чантичка около кръста, в джоба на панталона или във вътрешен джоб на връхната си дреха. Сигналът за падане се активира само когато потребителят остане в паднала позиция за повече от 30 секунди.

Задаване на безопасен периметър - чрез SafeBeep може да се установи нарушение на зададения около определена зона безопасен периметър. Тази функция е особено удобна за защита на хора, които страдат от Алцхаймер, или за да защити малки деца и възрастни от отвличане. В случай на нарушение на периметъра алармата, която се активира и изпраща до членовете на семейството, показва и местоположението на защитения потребител върху картата. След сигнала приложението започва да изпраща продължителни автоматични актуализации за местоположението на защитения потребител на картата. Потребителят може лесно да промени зададените граници на зоната (в км) в диапазона от 200 м до 40 км като отиде в секция "Настройки".

Задаване на допустима скорост - SafeBeep може да улови евентуално превишаване на допустимата скорост, предварителна зададена от настройките на приложението, и да сигнализира на Защитника/ите. В случай на нарушение на превишаване на допустимата скорост, се активира сигнал, който се изпраща до членовете на семейството. Сигналът предоставя информация за скоростта на защитения потребител и местоположението му на картата. Услугата позволява на потребителя да зададе лесно допустимата скорост от 20 км/ч до 200 км/ч.

Местоположение на близък - SafeBeep може да установи местоположението на всички защитени потребители на картата. Тази функция посочва местоположението на потребителя върху картата на всеки четири (4) минути и може да бъде деактивирана по желание на всеки от защитените потребители.

Дестинации - SafeBeep дава възможност на потребителите си да зададат множество дестинации за семейна група и да бъдат уведомени при пристигането или тръгването на член на семейството на/от дадено място. Всички сигнали по-горе могат да бъдат променени по всяко време по желание на всеки потребител в секция „Настройки“ в менюто на приложението. Потребителят може да деактивира всички функции на приложението или някои от тях, като в този случай останалите остават активни.

2. Режими на активност

Приложението SafeBeep има 4 програмирани режима на активност, свързани с всекидневния живот на всеки потребител. Те са:

вкъщи (когато потребителят е в дома си или е на разстояние 200 м от него)

в движение (когато потребителят се движи)

пътува (когато потребителят пътува със скорост над >12 км/ч)

неразпознато място (когато потребителят се намира извън обсега на дома)

В случай на животозастрашаващи ситуации активността в комбинация със сигналите и известията може да осигури нужната информация на Защитника/ците, за да определи/ят статуса на инцидента.

3. Други функции

SafeBeep предлага някои допълнителни функции, които се задействат ръчно или предоставят възможност за социално свързване. Тези функции са:

ТАЙНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - В случай че защитен потребител е в опасност и иска да уведоми своя Защитник веднага, без да бъде забелязан, SafeBeep осигурява "тиха" аларма, която да бъде активирана чрез плъзване на ръката върху телефонния екран. Когато защитеният потребител активира тайното предупреждение, членовете на семейството, които са активирали получаването на известия, веднага получават текстово съобщение. Съобщението, което се появява на екрана, им показва името на близкия, активирал алармата, и моментът, в който е активирана. Като натиснат върху съобщението, известените членове на семейството могат да видят местоположението и вида на алармата, както и статуса на защитения потребител.

SOS ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА АЛАРМА - SOS предупредителна аларма е ръчното предупреждение, което при активацията си изпраща моментално известие до членовете на семейството, които са активирали получаването на известия. Когато е включена, тя изпраща сигнал след четири (4) секунди, в рамките на които потребителят може да я отмени.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ - SafeBeep дава възможност на потребителите да използват функцията Отбелязване, за да обявят местоположението си и да го споделят с всеки един от членовете на семейството.

ЧАТ - SafeBeep осигурява тази функция, за да даде възможност на потребителите да комуникират отделно с определен човек от семейството или да изпратят съобщение до цялото семейство. Тази функция осигурява незабавна свързаност чрез изпращане на моменталните съобщения, като в същото време позволява на потребителите да се свързват помежду си и да споделят местоположението си, като по този начин се увеличава чувството за защита и близост.

Използването на Услугата е позволено само на лица над 18-годишна възраст. Използването на Услугата от лица под 18-годишна възраст е отговорност на техните родители.

Всеки потребител може да използва Услугата от повече от едно устройство по едно и също време. В този случай потребителят може да се свърже с останалите членове на SafeBeep семейството от всяко от устройствата.

Всички подробности относно извънредните ситуации, в които SafeBeep изпраща известия, както и съвместими устройства с приложението, са достъпни на www.vivacom.bg/bg/safebeep и на www.safebeep.bg.

4. Съвместими операционни системи

Минималните изисквания към хардуера за използването на SafeBeep са:

4.1. За Android

  • 6.0 OS или по-нови версии
  • CPU: 1 GHz;
  • RAM:512 MB;
  • СЕНЗОРИ: БЛИЗОСТ, GPS, АКСЕЛЕРОМЕТЪР;
  • GOOGLE PLAY, GOOGLE MAPS;
  • 3G, 4G интернет връзка

4.2. За iPhone

  • iOS 10 или по-нови версии
  • 3G, 4G интернет връзка

5. Уебсайт на SafeBeep

В допълнение към версията за смартфони, уеб страницата www.safebeep.bg предоставя на всички потребители функционалностите на приложението, с изключение на чат функцията. В „Семейна група“ се предоставят допълнителни функции за Администратора на семейната група.


III. СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

1. SafeBeep не представлява софтуер за GPS проследяване. Приложението не позволява тайното следене и потребителят не може да използва Услугата, за да следи друг потребител без неговото съгласие или да следи обект без съгласието на собственика му.

Потребителят не може да използва Услугата, включително GPS функцията, за цели, противоречащи на българското, европейското и международното законодателство.

2. Приложението SafeBeep може да се използва само от частни и бизнес клиенти на мобилна услуга на VIVACOM на абонаментен план Smart S/S+/M/M+/L/L+/XL/XL+/U; i-Traffic XS+/S+/M+/L+/XL+/XXL+; Business Smart XS/S/M/L/XL/U или Business Traffic S/M/L/XL.

Всяка мобилна услуга не може да бъде част от повече от едно SafeBeep семейство по едно и също време.

3. Моля, обърнете внимание, че можете да поканите нов член само ако мобилната му услуга на VIVACOM е на някой от съвместимите тарифни планове, посочени по-горе. Информацията за съвместимите тарифни планове, цената и условията на Услугата, е достъпна на www.vivacom.bg.

4. SafeBeep е създаден да функционира при покритие на мобилната мрежа. Следователно, функционирането на SafeBeep и Услугата са условни и зависят от покритието на съответната мобилна връзка и качеството и спецификите на всяка от съответните връзки в зоната, в която ще бъде използвано приложението. Правилното функциониране на SafeBeep се определя и от състоянието и качеството на хардуера на всяко устройство, на което е инсталирано приложението. Информацията за покритието на мрежата на VIVACOM е достъпна на www.vivacom.bg.

5. Ако искате да се откажете от ползване на Услугата, можете да използвате съответната опция от менюто на Услугата. Заявеното желание ще бъде удовлетворено в рамките на 30 дни и VIVACOM няма да възстанови вече платения месечен абонамент за ползване на Услугата.


IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. SafeBeep НЕ е и НЕ трябва да се счита за спасително устройство, НИТО замества държавни, общински, публични органи като полиция, пожарна, спешна медицинска или болнична помощ и/или частни охранителни институции.

2. Използването на Услугата се осигурява така, както е посочено в настоящите Правила и условия и както е първоначално предоставена Услугата на потребителя, включително, без ограничение, без каквато и да е гаранция за право на собственост, задоволително пазарно качество, годност за определена цел или неспазване на определени изисквания, и според нейните спецификации.

3. Услугата не гарантира, че съдържанието е точно, надеждно или правилно; че Услугата ще отговаря на Вашите изисквания; че Услугата ще бъде достъпна по всяко конкретно време или място, непрекъсната или сигурна; че всички дефекти или грешки ще бъдат коригирани; или че Услугата е без вируси или други вредни компоненти. Всяко изтеглено или получено съдържание чрез използването на Услугата по друг начин се изтегля на Ваш собствен риск и Вие ще носите пълна отговорност за щети на Вашата компютърна система, мобилно устройство или загуба на данни, които са резултат от такова изтегляне или използването на Услугата.

4. Трябва да сте наясно, че VIVACOM, IA и ITAC не дават гаранция за надеждността на алармените сигнали и няма да носят отговорност за загуби, преки или косвени, телесни наранявания или смърт, които прекъсване на услугата или загуба на данни може да Ви причини.

5. VIVACOM, IA и ITAC не гарантират 100% безупречна услуга, нито че Услугата работи постоянно в съответствие с нейното предназначение и спецификации, нито работата на Услугата, когато покритието на мрежата и/или хардуерът на устройството не работят правилно.

6. VIVACOM и IA не гарантират, не потвърждават или поемат отговорност за който и да е продукт или услуга, рекламирани или предлагани от трета страна чрез Услугата SafeBeep или който и да е хиперлинк или услуга. VIVACOM и IA няма да участват или следят по какъвто и да е начин които и да е отношения по повод на продукти или услуги, предоставени Ви от трета страна.

7. В никакъв случай VIVACOM, IA, ITAC, техните филиали, представители, директори, служители, доставчици или лицензодатели не носят отговорност за Ваши щети или загуби от какъвто и да е характер, за недостатък, грешка, прекъсване на предоставената услуга, повреда при задействането на алармени сигнали или нефункциониране според спецификациите. Ваше право в случай на недостатък, грешка или неизпълнение в съответствие със спецификациите е да поискате VIVACOM да отстрани проблема, да предостави допълнителна информация или, ако VIVACOM не го направи, да прекратите използването на Услугата по Ваше желание с произтичащите от това последици.

8. В никакъв случай VIVACOM, IA, ITAC, техните филиали, представители, директори, служители, доставчици или лицензодатели не носят отговорност за щети, загуби или наранявания, произтичащи от нефункциониране на алармените сигнали, хакване, подправяне или друг неоторизиран достъп или използване на услугата или Вашия акаунт, или информацията, съдържаща се в него.

9. Този раздел за ограничаване на отговорността се прилага без значение дали предполагаемата отговорност е договорна, извъндоговорна, основава се на твърдяно закононарушение, небрежност или друго, както и в максимална степен, разрешена от закона във всяка приложима юрисдикция.


V. УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА

1. Правила и условия на Услугата

1.1. Предоставяне на лиценз

При спазване на Правилата и условията за ползване на Услугата Вие получавате неексклузивен, непрехвърляем, свободно отменяем лиценз за използване на Услугата само за Ваша лична, нетърговска употреба и както е разрешено от функциите на Услугата. VIVACOM си запазва всички права, които не са изрично предоставени на Вас при използване на Услугата.

След като Ви информира предварително, VIVACOM може да прекрати този лиценз по всяко време по някаква причина или без причина.

Материалите, съдържащи се в уебсайта на SafeBeep, са защитени от приложимото законодателство за авторското право и търговските марки.

Услугата и софтуерът SafeBeep се предоставят само на крайни потребители.

Акаунтите на SafeBeep са непрехвърляеми.

1.2. Правилата на Услугата

Вие се съгласявате да не участвате в нито една от следните забранени дейности: (i) копиране, разпространение или разкриване на която и да е част от Услугата на какъвто и да е носител, включително, без изчерпателност на изброяването, от автоматизирано или неавтоматизирано „бракуване“; (ii) изпращане на автоматизирани данни до центъра за данни на SafeBeep чрез използване на всяка автоматизирана система, включително без ограничения „роботи“, „паяци“, „офлайн четци“ и т.н.; (iii) предаване на спам, верижни писма или друг непоискан имейл; (iv) опит за заобикаляне на мерките за автентификация на SafeBeep, намеса във функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на всяко съдържание, достъпно чрез Услугата, или функции, които налагат ограничения при използването на Услугата; (v) изтриване на известията за авторските права и други права за собственост върху Услугата, преобразуване на нашия софтуер или протоколи или дешифриране на всяко предаване към или от сървърите, управляващи Услугата; (vi) предприемане на каквито и да било действия, които налагат или могат да наложат по наша преценка неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура; (vii) качване на невалидни данни, вируси, червеи или други софтуерни агенти чрез Услугата; (viii) използване на Услугата за всякакви търговски цели; (ix) достъп до всяко съдържание на Услугата чрез каквато и да е технология или средства, различни от тези, предоставени или разрешени от Услугата; и по друг начин да участвате в дейности, които смятаме за вредни за нашата Услуга.

След като Ви уведомим предварително, можем да променим Услугата; да спрем да предоставяме Услугата или функциите на Услугата, на Вас или като цяло на потребителите; или да създадем ограничения за използване на Услугата. Ние можем да прекратим за постоянно или временно да спрем достъпа Ви до Услугата без предизвестие и отговорност по каквато и да е причина, включително ако по наше решение Вие нарушавате някоя от разпоредбите на споразумението за услугата или без причина. При прекратяване по някаква причина или без причина Вие продължавате да бъдете обвързани от споразумението за Услугата.

2. Абониране за Услугата

Следвайки процедурата по регистрация и приемайки настоящите Правила и условия, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали тези Правила и условия и се абонирате за услугата SafeBeep срещу заплащане на месечен абонамент в размер на 1.49 лв. с ДДС, който ще бъде включен в следващата месечна сметка за мобилната Ви услуга.

С изричното си волеизявление Вие се съгласявате да бъдете обвързан с Правилата и условията и приложимото национално, европейско и международно законодателство и сте съгласни, че сте отговорни за спазването им.

Ако не извършите всички необходими стъпки за регистрация, включително да сe съгласите с тези Правила и условия, не можете да се абонирате за Услугата и не може да Ви я предоставим.


VI. ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ОБСЛУЖВАНЕ И МОДИФИКАЦИИ

1. VIVACOM може да променя настоящите Правила и условия по всяко време по каквато и да е причина, като публикува променените Правила и условия на своя уебсайт, поради което трябва периодично да преглеждате тази страница. Ще бъдете уведомен и с кратко текстово съобщение на мобилния Ви номер в 7-дневен срок от изменението. Когато променим Правилата и условията по същество, ще актуализираме датата на „последна промяна“ накрая на текста.

2. Ако продължите да използвате Услугата след публикуване на променения файл с Правила и условия, Вие ги приемате.

3. Ако не сте съгласни с променените Правилата и условията, трябва да спрете да използвате Услугата.


VII. ДРУГИ

1. Пълнота на споразумението и частична недействителност

Осъществената регистрация, настоящите Правила и условия заедно с всички изменения и Политиката за поверителност и защита на личните данни „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД за потребители на SafeBeep и www.safebeep.bg, в съвкупност уреждат предоставянето на Услугата.

Ако някоя клауза от настоящите Правила и условия бъде обявена за недействителна от компетентен съдебен или административен орган, това не засяга валидността на останалите разпоредби на настоящите Правила и условия, които остават в сила.

2. Непрехвърляемост

Настоящите Правила и условия, както и всички права и лицензи, предоставени във връзка с използването на Услугата, не могат да бъдат прехвърлени или предоставени от потребителя на трети лица. Всеки опит за прехвърляне или възлагане, който е в нарушение на договора с VIVACOM, ще бъде считани за недействителни.

3. Право на отказ

Всяка уговорка за временен fили постоянен отказ от права, произтичащи от настоящите Правила и условия и договорните отношения между VIVACOM и потребителите, се счита за нищожна. Неупражняването на някое или всички права не представлява отказ от право.

4. Приложим закон

Настоящите Правила и условия се прилагат за предоставяне и използване на Услугата при спазване на законодателството на Република България. Ако възникне спор, всяко съдебно производство срещу VIVACOM ще бъде проведено в компетентните български съдилища.

5. Лични данни

Подробна информация за целите, сроковете и правното основание за обработка на лични данни при използване на SafeBeep е включена в Политиката за поверителност и защита на личните данни на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД на потребители на SafeBeep и www.safebeep.bg, достъпна на www.vivacom.bg и на www.safebeep.bg.

За неуредените въпроси се прилага Политика за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги.

6. Допълнителна информация

За повече информация посетете сайта ни www.vivacom.bg или www.safebeep.bg.

За всякакви коментари или въпроси, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на VIVACOM на номер 123 или +359 87 123 и +35987 8009 123 за международно избиране.

Тези Правила и условия са последно променени на 02.03.2020 г.